Sviatosť krstu poznačená opatreniami proti kovidu.